a
Bağımsız ve deneysel yaratım alanı.

Takip Et

Haber bülteni

#gör

GÖR

Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak… Bakmak, bakıp tanımlamak. John Berger: -Görme konuşmadan önce gelir, çocuk konuşmaya başlamadan önce görüp tanımlamayı öğrenir.’der. Bu burada biraz beklesin, biz yetişkinler olarak; düşüncelerimizin ve inandıklarımızın nesneleri görüşümüzü nasıl etkilediğine bir bakalım! Şimdi burada, görmek sadece gözün nesneyle teması dışına çıkmaz  mı? Öyleyse baktığımız her nesneye dönüp bir daha bakmak, bizdeki soyut anlamını kavramak, bu anlamı akılla yönetmek ne kadar kaçınılmaz? Bugün önümüze koyulan sahneyi bir kere daha seyredelim. Fakat bu kez sadece bakmayalım, görelim!

DUY

Ses olarak algıla, işit.

Duymak, dinlemek, duyduğun her sesi zihnine işlemek… Amaçlarının ötesine geçip kendini var etmeye giden yolda elindeki koca kütlenin parçasıdır bu! Kulak kabart! Her sese, herkese. Gözlerini kapattığında duyduklarını görebilmek, ağır aksak ve son derece kararsız ilerleyen bu yaşamda sana bahşedilmiş bir özniteliktir. Al onu, keşfet!

FARKET

Farkındalık, farkında olma durumu.

Mantıksal uyanıklık süreci. Bilinç devinimi tetikler ve başlar böylece başlamış olur uyanış süreci. Uyanmak, mutsuz olmayı göze alma cesareti gösterip, gerçekçi mutluluğa koşmak anlamına gelir. Sen farklındalığa sahip olduğunda dünya daha güzel bir yer olmayacak ama sen; farkında olduğunda, gerçek sen olacaksın.

HİSSET

Fiziksel bir uyarıyı veya bir şeyi; sez, farkına var, anla! Ayağının bastığın yer ne kadar sıcak? Elini tuttuğun kişinin avuçları terli mi? Ömürleri boyunca hep kendilerine başkalarının sorumluluklarını yüklemiş veya kendi tavır davranış ve inanışlarının sorumluluklarını almaya cesaret edememiş insanlar, şöyle kazara yalnız kaldıklarında neler hissediyor? Aynısını hisset. Karakterler var olmak zorunda değil, ama sen varlığını hissettiğin karakteri anlamak zorundasın.

İLET

İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne veya bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması.

Dil tek başına olmayan önemli bir iletişim aracıdır. İletişimin bir çok yolundan biridir. Peki iletişimin diğer yolları veya araçları nedir?

EYLE

Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon.

Olumlu veya olumsuz olarak, zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişiden gelecek itici gücü bekleyen, yetmezmiş gibi iç ve dış olarak ikiye ayrılan ve ikisi birlikte kontrol edildiğinde diğer tüm kavramlardan biraz daha fazla anlam kazanan bu kipi, bırakma! Onu da al, diğerlerinin yanına koy ve sakın durma!